Úvod

Základním účelem spolku je sdružovat zájemce o ekonomickou vědu a ekonomiku za účelem poskytování prospěšných činností v oblasti dalšího ekonomického vzdělávání a bádání a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti, v němž se sdružili zastánci liberálního ekonomického smýšlení, zejména z řad ekonomů, pedagogických pracovníků a studentů Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni k pořádání odborných besed, přednášek a vzdělávacích kurzů a dále pak k rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

Tento účel je naplňován zejména v oblasti :

  • posílení ekonomického vědomí občanů,
  • popularizace Evropské unie,
  • organizování dalšího vzdělávání v oblasti ekonomických věd a ekonomiky,
  • podpora vědecké činnosti členů spolku zejména v oblasti ekonomie,
  • podpora publikační činnosti členů spolku včetně vydavatelské,
  • pořádání seminářů, kurzů, konferencí,
  • zajišťování konzultační a poradenské činnosti.