Konzultační činnost

Spolek pro rozvoj ekonomických věd poskytujeme a nabízí konzultační a poradenské služby v oblasti ekonomických analýz se zaměřením na realizovatelnost a financování investičních projektů, dále v účetnictví, zejména pak IFRS. Zpracovává ekonomické analýzy, podnikatelské záměry a studie proveditelnosti.

V poradenské a konzultační činnosti se specializuje na poradenství a konzultace při zakládání, transformaci a likvidaci podniků.