​O spolku

Spolek vznikl v 9. dubna 1991 jako občanské sdružení pro podporu nově vzniklé ekonomické fakulty v Chebu. Až do roku 2015 pracoval pod názvem Občanské sdružení Fakultní sdružení při fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Prioritní činností byla podpora činnosti nově vzniklé ekonomické fakulty ZČU Plzeň se sídlem v Chebu. Činnost byla zaměřena především na město Cheb a jeho okolí, kdy mimo jiné mezi činnost sdružení patřila podpora stáží studentů a učitelů, získávání finančních prostředků od organizací i jednotlivců na podporu činností prospěšných pro rozvoj fakulty, spolupráce fakulty s firmami a dalšími organizacemi k zajištění praxe studentů a dalších společných zájmů. Sdružení také podporovalo publikační činnost akademických pracovníků fakulty. Postupný vývoj a růst fakulty upozadil potřebu občanského sdružení v původní formě a to i s ohledem na personální vývoj fakulty a přesunu těžiště práce fakulty do Plzně. Na základě zrušení zákona o sdružování a v souladu s novým občanským zákoníkem bylo koncem roku 2015 transformováno Fakultní sdružení na spolek. Spolek zvolil nový název a svým zaměřením se místo podpory fakulty ekonomické ZČU v Plzni zaměřuje na ekonomickou vědu a ekonomiku za účelem poskytování prospěšných činností v oblasti dalšího ekonomického vzdělávání a bádání a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti, v němž se sdružili zastánci liberálního ekonomického smýšlení, zejména z řad ekonomů, pedagogických pracovníků a studentů Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni k pořádání odborných besed, přednášek a vzdělávacích kurzů a dále pak k rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

Současně se spolek snaží o vybudování trvalého kontaktu s absolventy ekonomické fakulty a přiblížení se i ekonomické praxi formou konzultační činnosti, přednáškové činnosti a v neposlední řadě zveřejňovat odborné práce svých členů a to jak formou pořádání konferencí, workshopů, odborných přednášek, tak i vydavatelskou činností.

Kontakt

Spolek pro rozvoj ekonomických věd,
Prvomájová 524/112,
322 00 Plzeň- Křimice
Email: infol@spreved