Absolventi a přátelé FEK ZČU

Mezi největší devizy pro absolventy vždy patřily kontakty na bývalé kolegy a pedagogy. Sounáležitost ke své „Alma mater“ může přinášet různé výhody, které mohou být opravdu někdy k nezaplacení.

Vzhledem k tomu, že většina členů spolku pro rozvoj ekonomických věd jsou ať již současní, nebo bývalý akademičtí pracovníci nebo studenti FEK ZČU, má Spolek zájem na vytvoření podobné platformy,jako má např. VŠE Praha, kdy je s absolventy, kteří mají zájem, trvale spolupracováno.

Spolek předpokládá, že by pro bývalé absolventy pořádal jak odborná setkání, tak přátelská setkání bývalých absolventů.

Budoucím cílem spolku, v případě dostatečného počtu zájemců, je vytvoření samostatného, nebo pobočného spolku absolventů a přátel FEK ZČU.

Pokud máte jako absolventi zájem o spolupráci se spolkem prosíme využijte kontaktního formuláře.

Přihláška

Pole označená * jsou povinné, prosím vyplňte je.

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro potřeby Spolku pro rozvoj ekonomických věd k informacím o činnosti spolku.